NLE

NLE/w=320

NLE (voorheen: Nederlandse Energie Maatschappij) is de grootste onafhankelijke energieleverancier van Nederland en sinds 2016 de meest enthousiaste uitdager in de Nederlandse telecommarkt. Sinds 2005 breken wij met liefde traditionele markten open. Want wij geloven: hoe meer concurrentie des te lager de prijzen. En des te beter de dienstverlening. En des te meer vernieuwing. Want de toekomst van het opschudden van markten ligt in technologische innovatie.

Onze missie
De missie van NLE is het uitdagen en scherp houden van ingedutte, traditionele markten, zoals de energie- en telecommarkt. Wij zorgen voor knetterscherpe prijzen, zijn uitzonderlijk klantgericht en zetten ons met hart en ziel in voor technologische vernieuwing.

De toekomst van de energiemarkt ligt in meer dan energielevering alleen. Wij denken dat het energiebedrijf van de toekomst vooral een datadienstverlener zal gaan worden (lees daarover bij NLEX). En als technologiegedreven onderneming worden wij daar bijzonder blij van.